Interesseorganisasjon for inkassobransjen      

«NIF skal være en slagkraftig interesseorganisasjon for inkassobransjen, som i kraft av sin faglige tyngde og størrelse er den eneste naturlige samarbeidspartner for myndigheter, media og samfunnet generelt. Som representant for en samlet bransje, skal NIF stå for høy troverdighet via utadrettede tiltak og aktiviteter.»

 • Har du behov for inkassotjenester? Sjekk våre medlemslister ! Våre medlemmer kvalitetssikres ved krav til autorisasjon for å være medlem. Dette sikrer faglig kvalitet.
 • Ikke alle byråer tar oppdrag fra privatpersoner eller mindre næringsdrivende. Vi har derfor lagt ut egne lister for dette. Se menyen til venstre.
 • Er du usikker på hva inkasso er - og medfører? Les mer om det under «om inkasso».
 • Er du interessert i tall? Sjekk statistikker, salærsatser og gebyrsatser her.
 • Er du interessert i å utvide dine kunnskaper om inkasso? Meld deg på våre kurser (se «utdanningsplanen»).
 • Er du en av de få inkassobyråene som ennå ikke er medlem hos oss? Vi beklager at vi har måttet passordbeskytte bransjeinformasjonen.
 • Er du en skyldner som er usikker på dine rettigheter? Da vil du kunne få informasjon om dette hos Forbrukerrådet.
 • Forøvrig ble Inkassoklagenemnda etablert den 1. april 2003. Se egen hjemmeside.

GJELDSFORESPØRSLER!

Fra og med den 15. februar 2014 vil NIF bruke en automatisk, sikker overføring av gjeldsforespørsler til medlemmene. Bruk linken "gjeldsforespørsler" over eller menyknappen til venstre.

Når du trykker på knappen ned til høyre - "opprett" - så får du en bekreftelse på at forespørselen er lagt til fil - og du trenger ikke trykke flere ganger.

Dersom du registrerer forespørselen på vegne av noen, trenger du ikke å legge ved fullmakt. Dersom byrået får treff - blir du kontaktet og bedt om å fremlegge den da.

Dette vil si at vi ikke lenger vil ta i mot og formidle forespørsler via ordinær epost. Vi vil heller ikke formidle forespørsler til byråer som ikke er medlem i NIF (se liste HER). De må kontaktes direkte.

Sist oppdatert på siden: 25.02.2015

 

 • Oppdatert instansregister pr. 25. februar 2015
 • Inkassosatsen vil bli satt opp til kr. 650,- den 1.1.2015. Nye tabeller er lagt ut, men kan ikke tas i bruk før forskriftsendringen er kunngjort. Sjekk her: https://lovdata.no/register/lovtidend
 • Oppdatert kursplan er lagt ut den 7.1.2015
 • Forsinkelsesrenten er satt ned til 9,25% p.a. fra 1. januar 2015
 • Forsinkelsesgebyret er fastsatt til kr. 320,- pr. 1. juli 2014
 • Presentasjonene fra Fagdagene i Stockholm ligger på medlemsservice
 • Pressemelding og tall fra Finanstilsynet
 • Nye nemndsavgjørelser er publisert på www.inkassoklagenemnda.no 
 • Presentasjonene fra temadagene på Gardermoen den 24. og 25. mars 2014 ligger på medlemsservice
 • Oppdaterte salærtabeller for 2014 (I-Inkassosatsen = kr. 640,- fra 1.1.2014)
 • Oppdatert kursplan, inklusive Kurs om etterlevelse av IKT forskriften (se kursoversikten under "Utdanningsplanen")