Interesseorganisasjon for inkassobransjen      

Virksomheten er overtatt av hovedorganisasjonen Virke, hvor det er opprettet en bransjegruppe; Virke Inkasso.

 

Du finner den HER.

Virke Inkasso har ingen telefontjeneste for bruk av tjenesten gjeldsforespørsler

 

GJELDSFORESPØRSLER!

Inkassobransjen tilbyr en automatisk, sikker overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene. Dette er en digital tjeneste som er enkel å bruke, følg instruksene under.

Vi gjør oppmerksom på at vi har oppdatert tjenesten med Bank-ID og Bank-ID PÅ MOBIL, samt en integrert fullmakt til bruk der hvor andre enn skyldner skal ha informasjonen. MEN - forespørselen må bekreftes med Bank-ID av skyldner selv. Det arbeides med en alternativ løsning for de med fullmakt og hvor klienten ikke har Bank-ID eller disponerer mobil.

Bruk linken gjeldsforespørsler eller menyknappen til venstre. Når du trykker på knappen ned til høyre - "opprett" - så får du en bekreftelse på at forespørselen er lagt til fil - og du trenger ikke trykke flere ganger.

Dette vil si at vi ikke tar i mot og formidler forespørsler via ordinær epost. Noen medlemmer kan vi heller ikke formidle kryptert epost til. Disse må man kontakte direkte. Byråene som dette gjelder finner du i OVERSIKTEN HER.

Vi vil heller ikke formidle forespørsler til disse byråene: (se liste HER) .Disse må også kontaktes direkte.

Sist oppdatert på siden: 19.04.2016