Skyldnerens personlige opplysninger

Jeg ønsker en oversikt over min gjeld hos ulike inkassobyråer. Jeg forstår at det betyr at alle inkassobyråer mottar denne informasjonen som her registreres, og at den blir sendt inkassobyråene for at jeg skal få tilsendt oversikt. Jeg forstår også at det ikke er alle inkassobyråer som har denne tjenesten og at jeg må kontakte disse direkte. Se personvernerklæring for nærmere informasjon.

Merk at det kan være en risiko for at ikke alle saker vises, eks hvis saken nettopp er registrert, eller navn/fnr el. lign. er endret / registrert ulikt på ulike saker.

Samtykke til behandling av mine personopplysninger

her

Representant informasjon


Jeg/min klient godtar at forespurt informasjon overføres via E-post eller annen internett basert kommunikasjonsform.*
   

All Rights Reserved © 2014