Personvernerklæring for inkasso.no

Behandlingsansvarlig

Leder for Virke Inkasso, en bransjeforening under Hovedorganisasjonen Virke, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som registreres i forbindelse med tjenesten inkasso.no.

Personopplysninger som behandles

Virke Inkasso registrerer følgende personopplysninger i forbindelse med tjenesten inkasso.no:

Fornavn / mellomnavn
Etternavn
Fødselsnummer
Telefonnummer
Epostadresse
Adresse
Postnummer
Sted

Opplysningene innhentes av den registrerte selv, eventuelt hans representant, ved at denne fyller ut en gjeldsforespørsel på inkasso.no. Dersom informasjonen innhentes av representant for skyldner innhentes i tillegg opplysninger om det er privatperson eller organisasjon som er representant.
    

Behandlingens formål og grunnlag

Tjenesten som tilbys gjennom inkasso.no gjør det mulig for skyldnere å rette en samlet henvendelse til alle inkassoselskaper tilsluttet Virke Inkasso med spørsmål om egen gjeldssituasjon. Formålet med behandlingen er å levere denne tjenesten på skyldnerens forespørsel. 
Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av avtale, jf. personvernforordningens artikkel 6 (b).


Tjenesten fungerer på følgende måte: 
1.	Skyldner legger inn personlige opplysninger som gjør det mulig for det enkelte inkassoforetak å identifisere personen som tar kontakt.

2.	Virke Inkasso videresender personopplysningene til inkassoforetakene som er tilknyttet løsningen.

3.	Etter videresending av personopplysningene slettes opplysningene hos Virke Inkasso. 
    

Behandlingens formål og grunnlag

For at din gjeldsforespørsel skal kunne besvares utleveres nødvendige opplysninger til inkassoforetakene tilsluttet inkasso.no. Informasjon utleveres ikke til andre.  Følgende mottar opplysningene:
Argus Kreditt AS
Kreditorforeningen Sør
Kredittinkasso AS
Bonitet AS
Collector Norge AS
Conecto AS
Demand Norge AS
Christiania Innfordring AS
Pacta AS
Aktiv Kapital Portfolio Collection AS
Kredittpartner AS
PayEx
Alfa Inkasso
Alektum AS
Accountor Credit
Kreditorforeningen Øst
Kreditorforeningen Midt-Norge
Kredittgjenvinning AS
Svea Finans AS
Odin Kapital AS
Creditreform Regnskap & Inkasso AS
Okcla Credit AS
Galant Inkasso AS
Kredittforvaltning AS
Contar AS
InterKreditt AS
KredittSikring AS
Melin Collectors AS
Sergel Norge AS
Skankred Norge AS
Hammersborg Inkasso AS
Norsk Inkasso AS
Vangdal AltInn AS
Lindorff AS
VK Credit AS
Caash Management Security AS
Delta Inkasso AS
Bahs Kapital AS
CrediCare AS
Salvo
Solvencia AS
Zero-Zero Kreditt AS
Kreditorforeningen Sør
Kreditorforeningen Midt-Norge
Kreditorforeningen Øst
Kreditorforeningen Vest
Kredinor SA
Intrum Justitia
Gothia
Inkassotjenester
Confide AS

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din forespørsel lagres maksimalt 24 timer på vår server før sletting.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
    

Personvernrådgiver

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.  Personvernombud er ansatt i Hovedorganisasjonen Virke: 
https://www.virke.no/om-virke/ansatte/m/sverre-mcseveny-aril/

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger gjennom kryptering av avgitte opplysninger, samt ved oversending av svar på din gjeldsforespørsel.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 


Virke inkasso
C/o Hovedorganisasjonen Virke 
Pb.2900 Solli 
0230 Oslo.

    

All Rights Reserved © 2014